Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. -12.00 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  28-05-2562

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. -12.00 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  โครงการค่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.กาฬสินธ์ุ 
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักจัดการความรู้จากการวิจัยเพื่อชุมชน รุ่น 2 
  สัตวบาลน้องใหม่ EP.1 ล้มโค และ ฉีดยา จ๊วดดด 
  ไก่สด​ ไก่พื้นเมือง​ หน้าสาขาสัตวศาสตร์(อาคาร11)​ 084-0387434 
     โครงการค่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.กาฬสินธ์ุ
     

     เชิญชวนร่วมสมทบทุน “เสื้อค่ายเกษตรวิชาการ“ วันนี้มาให้บริการ ที่งานคืนสูเหย้า 80 ปี เกษตรกาฬสินธุ์
     

     ไก่สด​ ไก่พื้นเมือง​ ชำแหละแล้ว ราคาตัวละ​ 120-130บาท​ เหลือไม่กี่ตัวแล้ว เอาไปกลั่นแซบๆ.. วันหยุดสุดสัปดาห์นี้​ หน้าสาขาสัตวศาสตร์(อาคาร11)​ 084-0387434
     

     โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักจัดการความรู้จากการวิจัยเพื่อชุมชน รุ่น 2
     อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักจัดการความรู้จากการวิจัยเพื่อชุมชน รุ่น 2

     สัตวบาลน้องใหม่ EP.1 ล้มโค และ ฉีดยา จ๊วดดด
      

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์